Styrelsen i Axelborgs motorklubb 2022

Viktor Karlsson - Ordförande

Mattias Säll - Vice ordförande

Torbjörn Säll - Kassör

Petra Andersson - Sekreterare

Kaj Elmersson - Ledamot

Oskar Rignell - Ledamot

Rikard Johansson - Ledamot